Sở Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Hotline:

  • Số điện thoại: 04-39761294

  • Fax: 04-39761295

Sở Xây dựng là cơ quan chuyên môn, tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, tham gia quản lý xây dựng theo quy hoạch; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị; cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, chiếu sáng, công viên cây xanh, nghĩa trang, rác thải đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao); phát triển đô thị; kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND thành phố Hà Nội, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Xây dựng.

Tra cứu giá nhà đất

Đường/phố
Vị trí
Chiều rộng đường
  • Tra cứu nhiều nhất:
  • Khu vực: Hoàn Kiếm, Hà Nội
Dự án có nhiều giao dịch