Bộ Xây dựng: Không xây công trình nhại kiến trúc Pháp-Châu Âu

28/05/2013 | Nguồn: DDDN
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng kiến trúc công trình trên địa bàn tỉnh, thành phố.


Một trong các công trình có kiến trúc Pháp

 

 

Theo Bộ Xây dựng, hiện nhiều địa phương vẫn chưa tiến hành triển khai lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, còn nhiều lúng túng trong việc lập thiết kế đô thị, từ đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị.

Để kiện toàn công tác quản lý kiến trúc trên địa bàn, Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện: Tổ chức thực hiện triển khai Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 về hướng dẫn nội dung Thiết kế đô thị (có hiệu lực từ ngày 27/6/2013) trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và đồ án Thiết kế đô thị riêng.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý về chất lượng kiến trúc các công trình xây dựng; UBND tỉnh, thành phố cần chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình (đặc biệt là các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước) phải kế thừa phát huy các giá trị truyền thống, đảm bảo mỗi đô thị có ngôn ngữ kiến trúc riêng phù hợp với điều kiện cảnh quan, môi trường tự nhiên, tập quán văn hóa của các vùng miền. 

Bộ cũng lưu ý không xây dựng các công trình theo hướng nhại cổ kiểu kiến trúc cổ điển Pháp - Châu Âu.

 

Linh Nhi

Chính sách - Quy hoạch

Bài được đọc nhiều nhất